چند پرکننده پلی اتیلن سبک (LDPE ) و تاثیرش بر خواص LDPE

چند پرکننده پلی اتیلن سبک (LDPE ) و تاثیرش بر خواص LDPE

LDPE یکی از پلاستیک های پرمصرف است که در صنعت بسته بندی کاربرد فراوانی دارد.به طور کلی از موارد مصرف رایج این پلاستیک می توان به کیسه های بسته بندی که اصطلاحا نایلون گفته می شود اشاره کرد. از موارد مصرف مشابه دیگر آن نایلون های کشاورزی و سایر کاربردها قطعات بادی انعطاف پذیر و پوشش سیم و کابل و همچنین قطعات تزریقی می توان نام برد.

هدف از این مقاله بررسی انواع افزودنی های مصرفی برای این پلاستیک و خواص آنها می باشد.


LDPE  به طور عمده در کاربردهایی مصرف می شود که مستلزم چقرمگی خیلی خوب یا قابلیت تغییرشکل خیلی زیاد آن محصول باشد که ممکن است این تغییرات در دمای کم انجام می شود.

افزودن پرکننده پلی اتیلن سبک باعث می شود خواص به تناسب جنس و مقدار پرکننده تحت تاثیر قرار گیرند.پلی اتیلن سبک معمولا بدون افزودن پرکننده به آمیزه آن در ساخت فیلم و قطعات مصرف می شود.

چند پرکننده پلی اتیلن سبک:

 کربنات کلسیم:اگر به آمیزه ی LDPE کربنات کلسیم افزوده شود تغییرات بسیاری در قابلیت های آن به وجود می آید و اکثر خواص آن بهبود پیدا می کند.

افزودن کربنات کلسیم گرمای ویژه آن را کم و همچنین ضریب هدایت حرارتی را کاهش می دهد,ضمنا" راندمان تولید فرایندهای اکستروژن و قالب گیری تزریقی را افزایش می دهد.

آمیزه های دارای کربنات کلسیم پلی اتیلن سبک سختی ,سفتی,HDT , پایداری در برابر لغزش و ترک آن زیاد می شود, قابلیت جوش خوردگی, چاپ پذیری  و عدم چسبندگی لایه های تهیه شده از آن از جمله خواص دیگری است که بهبود پیدا می کند.

کربنات کلسیم ضریب جریان مذاب,جمع شدگی پس از قالب گیری ,افزایش طول,نفوذ اکسیژن و بخار آب را نیز کاهش می یابد.

از نظر اکسیداسیون نوری کربنات کلسیم اثر زیان آوری روی اکسیداسیون نوری فیلم های LDPE ندارد و قادر است موجب کاهش مصرف میزان تیتان موجود در آمیزه گردد.

تالک/میکا:افزایش تالک و میکا به پلی اتیلن سبک,این پلاستیک را قادر می سازد بیشتر خواص مکانیکی پس از قالب گیری آن را کاهش یابد. چسبندگی الیاف به ماتریس پلی اتیلنی به روش آماده سازی قلیایی صورت می گیرد.

آزبست:افزایش ۲۰-۴۰%, آزبست جهت افزایش استحکام خمشی و HDT مصرف می شود.

دوده: هنگامی که از پلی اتیلن سبک به صورت شبکه ای شده در می آید,دوده در آنجا نقش تقویت کنندگی آن ا به عهده دارد. ضمن آن که دوده پایدارکننده قوی نوری ئ افزایش دهنده هدایت الکتریکی نیز می باشد.

سیلیس:باعث افزایش HDT و بهبود خواص ضد چسندگی پلی اتیلن سبک می شود.

آلومینیوم هیدروکساید : آلومینیوم هیدروکساید خواص تاخیر در شعله وری پلی اتیلن سبک را بهبود می بخشد.

در یک مقایسه استفاده از کربنات کلسیم تا ۴۰%  وزنی مقدار MFI  را از ۱٫۷ به ۰٫۲ کاهش می یابد.

تاثیر هفت پرکننده معدنی بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی پلی اتیلن سبک آورده شده است.

دانسیته

MFI

مدول استحکام کششی

کرنش

استحکام کششی

فیلر با درصد وزنی

مواد

۰٫۹۲

۱٫۲۶

۱٫۱۱

۱٫۱۳

۱٫۱۴

۱٫۱۶

۱٫۱۱

۱٫۱۴

۱٫۷

۰٫۲

۱٫۶

۲٫۳

۱٫۱

۱٫۲

۲٫۶

۲٫۵

۲۱۰

۹۰۰

۱۲۰۰

۶۷۰

۶۰۰

۴۴۰

۲۹۰

۴۰۰

۵۰۰

۲۲۰

۶۵

۲۰

۴۰

۴۶

۷۳

۷۷

۱۰

۱۶

۲۴

۲۰

۱۶

۱۳

۱۰

۱۲

……

۴۰

۳۰

۳۰

۳۰

۳۰

۳۰

۳۰

LDPE

Caco3

الیاف شیشه

آزبست

تالک

میکا

الیاف

پودر کوارتز

نوشته: سعید نعمتی

نوشته های اخیر

دسته بندی ها