تاثیر پرکننده بر خواص پلی پروپیلن

تاثیر پرکننده بر خواص پلی پروپیلن

اکثر مواقع به نظر می آید که تاثیر پرکننده تنها برای کاهش قیمت محصول استفاده می شود اما همیشه این طور نیست و در بسیاری از موارد بر روی خواص نهایی پلاستیک ما تاثیر می گذارد.

 در این مقاله به بررسی انواع پرکننده ها و تاثیر آن بر روی خواص پلی پروپیلن می پردازیم:

چه پرکننده هایی بیشتر برای پلی پروپیلن استفاده می شوند؟

میکا: افزایش ۴۰% میکا به پلی پروپیلن,باعث افزایش سفتی (مدول) برابر ۳۰% الیاف شیشه – پلی پروپیلن را ایجاد می کند. افزودن پارافین های کلره نیز,باعث چسبندگی خیلی خوب میکا به ماتریس پلی پروپیلنی می شود.

الیاف شیشه: در ایالت متحده آمریکا پلی اتیلن تقویت شده
با الیاف شیشه,مهمترین پلاستیک گرمانرم در بین گروه پلاستیک های گرمانرم محسوب می شود.

مهمترین ویژگی تقویت این پلاستیک با الیاف شیشه, افزایش استحکام کششی در یک گستره وسیع حرارتی است, ضمن آنکه مدول کششی و رفتار خزشی آن نیز بهبود پیدا می کنند.

الیاف شیشه کوتاه یا بلند به شکل خرد شده مورد استفاده قرار می گیرند.

الیاف کوتاه مشهور هستند به چقرمگی بالا و همزمان مدول خوب در حالیکه الیاف بلند خصوصا اگر با عامل اتصال دهنده به آمیزه پلی پروپیلن افزوده شده باشد, باعث بهبود خواص مکانیکی آن مانند استحکام کششی,مدول پیچشی در دماهای بالاتر نیز می شود,
به همین منوال مقاومت در برابر خزش و مدول خمشی نیز افزایش پیدا می کنند.

پودر شیشه: در ارتباط با پلاستیک پلی پروپیلن افزودن پودر شیشه در جاهایی که سفتی زیاد در دمای بالا مورد نیاز است به ندرت به کار برده می شود ولی پودر شیشه , استحکام فشاری و پایداری ابعادی خوبی را برای این پلاستیک به وجود می آورد.

تقویت پلی پروپیلن با الیاف پلاستیکی: الیافی مانند پلی استر یا نایلن ها(پلی آمیدها), استحکام کششی و پایداری ابعادی خوبی برای این پلاستیک را افزایش می دهند.

کدام خواص پلی پروپیلن در اثر استفاده از پرکننده ها افزایش می یابد؟ 

تاثیر پرکننده در بهبود خواص چشم گیری در بسیاری از کاربردها مانند افزایش سفتی,سختی ,پایداری ابعادی,همچنین ازدیاد استحکام کششی,فشاری,دانسیته,گرانروی مذاب,پایداری های شیمیایی ,مقاومت در باربر تنش های منجر به ترک حتی در دمای بالاو بالاخره افزایش سفتی در دمای اتاق برخوردار می شود.

چه ویژگی های از پلی پروپیلن پرشده با پرکننده ها کاهش می یابد؟

انبساط گرمایی,شاخص جریان مذاب,مقاومت در برابر سایش,افزایش طول,مقاومت در برابر ضربه,تمایل به خزش و جمع شدگی پس از قالب از خواصی هستند که کاهش می یابند.

اگر به آمیزه پلی پروپیلن پرکننده افزوده شود,شکنندگی آن در درجه حرارتهای زیر صفر تشدید می شود,در چنین شرایطی استفاده از کوپلیمر (پروپیلن-اتیلن) از استحکام بالاتری در برابر ضربه برخوردارند ضمن آنکه در همان وضعیت چسبندگی بهتری نیز بین ماتریس پلیمری و پرکننده های تقویت کننده از خود نشان می دهند.

بسته به کاربردهای مورد نظر از قطعه ی تقویت یا پرشده ی پلی پروپیلنی, باید آن را در برابر تخریب فوتونی اشعه فرابنفش تقویت کرد.

نوشته: سعید نعمتی

نوشته های اخیر

دسته بندی ها