انواع مستربچ ضد ماوراءبنفش

انواع مستربچ ضد ماوراءبنفش

مخرب ترین نور خورشید بخش ماوراءبنفش آن می باشدکه در محدوده طول موج ۲۹۰ تا ۴۰۰ نانومتر عمل می کند
معمولا جاذب های ماوراءبنفش در یک دامنه باریک عمل می کنند بنابراین تنوع زیادی دارند.
پلیمرها در معرض نورخورشید تخریب می شوند و تغییر رنگ و یا شفافیت می دهند به این نوع تخریب فوتو اکسیداسیون می گویند.

مستربچ ضد ماوراءبنفش بیشتر بر پایه پلی اتیلن و پلی پروپیلن ساخته می شود و از تخریب نمونه در مقابل نور ماوراءبنفش جلوگیری می کند. مستربچ ضد ماوراءبنفش معمولا با درصد وزنی های ۱۰ و ۲۰ درصد تولید می گردد.

مستربچ ضد ماوراءبنفش برای مصارف زیر کاربرد دارد :

۱ - فیلم های کشاورزی

۲ - قطعات خودرو

۳ - لوله های دوجداره کاروگیت

۳ دسته مهم برای مستربچ ضد ماوراءبنفش وجود دارد:

 

۱- آمین های ممانعت دار Hindered Amine Light Stabilizers)

که قویترین و موثرترین نوع ضد ماوراءبنفش می باشد. این افزودنی در ۳ نوع تولید می گردد:

الف.نوع جرم مولکولی پایین هالس ۱

ب. جرم مولکولی بالا هالس ۲ و ۳

ج. هالس NOR

نوع الف از نوع ب بهتر است به دلیل ویژگی های :
برخورداربودن از جرم مولکولی بالاتر , فراریت کمتر و امتزاج پذیری بهتر با پلیمر پایه.
کارآیی موثر ضد ماوراءبنفش هالس به دلیل مقاوم بسیار بالای حرارتی می باشد. اما این افزودنی به دلیل داشتن گروههای بازی در زنجیره اصلی در محیط های  اسیدی و سولفوری یعنی در حضور ضد شعله هالوژنه کارآیی مناسبی ندارد.

بنابراین نوع دیگر از این ماده با هدف برطرف نمودن این نقیصه ساخته شد که نوع ج اشاره شده در بالا یعنی NOR می باشدو بهترین نوع هالس, هالس۳ است که در محیط های خاص کارآمدی خود را حفظ می نماید. برای مثال در فیلم های کشاورزی و در صندلی های ورزشگاهها که فعالیتشان را از دست نمی دهند.

مکانیسم عمل این افزودنی به این صورت است که مانع از تکثیر رادیکالهای آزاد حاصل از تابش نور ماوراءبنفش می گردد.

۲- بنزوفنون و بنزوتریازول ها

این افزودنی آنتی یو وی برای قطعات ضخیم مناسب می باشد و همچنین در قطعاتی که از رنگدانه استفاده نشده است. بنزوفنون ها و بنزوتریازول ها مکملی خوبی برای افزودنی نوع هالس و افزودنی های ضد ماوراءبنفش دیگر مانند  کمپلکس های آلی نیکل می باشند.

مکانیسم عمل این افزودنی جذب نور ماورائ بنفش و تبدیل آن به انرژی گرمایی می باشد. این افزودنی های ضد ماورائ بنفش جاذب یو وی برای فیلم های گلخانه ای و همچنین برای قطعات ضخیم توصیه می گردد. نکته مهم در مورد این افزودنی این است که برای فیلم های زیر ۱۰۰ میکرون به دلیل مهاجرت به سطح و خروج از پلیمر نباید استفاده گردد. از مزیت های بنزوفنون و بنزوتریازول ها این است که محیط سولفوری تاثیری بر کارایی آنها  ندارد.

نوع ۳ کمپلکس های آلی نیکل:

وظیفه این ها غیرفعال سازی قسمت برانگیخته است. به این معنا, زمانی که پلیمری در معرض نور برانگیخته می شود آن را غیر فعال می کنند. ولی اشکال آن تشکیل لایه سبز بر روی پلیمر است و بنابراین برای محصولاتی که حاوی رنگدانه, مناسب نمی باشد. از کاربردهای اصلی آن برای فیلم های کشاورزی می باشد.

نوشته: فاطمه ارشادی

نوشته های اخیر

دسته بندی ها