بررسی گیربکس و توزیع کننده سری SZ

 گیربکس و توزیع کننده سریSZ
 

 

SPGP دستگاه آسیاب سری
مدلSZ 45SZ 51SZ 55SZ 65SZ 80
وزن (Kg)700120010001700800

 

 

نوشته: پیمان قربان زاده

نوشته های اخیر

دسته بندی ها