فورس فیدر

اکسترودر ها برای تغذیه تنها مجاز به مصرف موادی می باشند که به شکل گرانول یا خرد شده هستند. زیرا مواد در صورتی که دارای حجم و اندازه بزرگ باشد، در حفره قیف و سیلندر اکسترودر گیر کرده و رد نمی شوند. همچنین نیاز به دمای بیشتر و طول سیلندر بیشتری برای ذوب مواد مورد نیاز هست. در صورتی هم که این امکانات فراهم گردد، محصول بدست آمده نهایی دارای کیفیت چندان خوبی نمی باشد و نا خالصی مضاعفی دارد.

فورس فیدر چیست؟

فورس فیدر در قسمت زیرین قیف اکسترودر تعبیه می شود. وظیفه این دستگاه هل دادن مواد به انواع اشکال به داخل استوانه و ماردون اکسترودر می باشد. در اصطلاح به این نوع تغذیه در زبان عامه اکسترودر زنده خور یا اکسترودر تغذیه مستقیم گفته می شود.

مزیت این نوع اکسترودر نسبت به اکسترودر هایی که برای تغذیه از گرانول ها یا مواد درسته استفاده می کنند عدم نیاز به آسیاب و خرد نمودن مواد میباشد. همچنین قادر به تغذیه از مواد درسته به دستگاه هستند که مرحله خرد نمودن و کندر را حذف نموده اند.

 

منبع: google search

نوشته های اخیر

دسته بندی ها