چگونه از بازیافت پلاستیک ها کسب درآمد نماییم؟

از سود بازیافت پلاستیک ها چگونه اطلاع  کسب نموده و یک کارخانه بازیافت پلاستیک با سودبالاراه اندازی نماییم؟

 

سود بازیافت:

سود بازیافت پلاستیک ها به نحوه تخصیص سرمایه در این کار بستگی دارد. بدیهی است سرمایه در بازیافت پلاستیک ها را به گونه ای باید بودجه بندی کرد که بیشترین سود عائد فعال بازیافت پلاستیک گردد.

به طور کلی هزینه ها در بازیافت پلاستیک ها شامل:

۱ . پول در گردش خرید ضایعات پلاستیک

۲ خرید دستگاه های بازیافت پلاستیک

۳ . اجاره مکان و سوله

این موارد باید در بازیافت پلاستیک ها باید به گونه ای مدیریت شود که ۸۰ درصد سرمایه در بخش خرید ضایعات پلاستیک و خرید دستگاه باشد و تنها ۲۰درصد در زمینه اجاره مکان باشد.

مکان انجام پروژه از جهت دسترسی به ضایعات پلاستیک حائز اهمیت است.  شهر انجام پروژه چندان مهم نیست زیرا اگر بازیافت کننده پرک و گرانول با کیفیت تولید نماید همه جای ایران بار ضایعات پلاستیک را به شکل پرک و یا گرانول خریدار می نمایند.

سود عملیات یک کارخانه بازیافت پلاستیک به عوامل زیر بستگی دارد:

۱ . دسترسی به ضایعات پلاستیک

۲ . دانش تخصصی این موضوع

۳ .شناسایی ضایعات پلاستیک

۴ . جداسازی ضایعات پلاستیک

۵ . استفاده از دستگاههای مناسب در بازیافت پلاستیک ها

تنوع پلاستیک ها, کار بازیافت پلاستیک را از بازیافت کاغذ و مقوا و بازیافت فلزات متمایز می گرداند. سود بازیافت پلاستیک ها از بازیافت فلزات و کاغذ و مقوا بیشتر است و پتانسیل سود آوری بازیافت پلاستیک ها نسبت به بقیه بیشتر است.  زیرا تنوع در ضایعات پلاستیک ها بسیار بیشتر می باشد.  انجمن پلاستیک آمریکا در سال ۱۹۹۰ هفت کد بین المللی را تعیین کرده است. این کدها در تمام نقاط و کشورهای دنیا شناخته شده می باشند. در بازار بازیافت پلاستیک های ایران نیز بیش از ۳۰ مدل ضایعات خرید و فروش می گردد.  

عملیات بازیافت پلاستیک ها غالبا مکانیکی می باشد یعنی شامل انتقال, آسیاب کردن, شستشو, جداسازی در حین شستشو و آبگیری کردن و خشک کردن می باشد.

نوشته:فاطمه ارشادی

نوشته های اخیر

دسته بندی ها