۱۷ نکته در مورد بازیافت بطری های پلاستیکی

خط شستشو  بازیافت بطری های بادی از جنس پلی اتیلن سنگین و سبک و پلی پروپیلنی به دلیل این که همگی دارای دانسیته پایین تر از آب می باشند و به عبارت دیگر همه از آب سبکتر هستند از مشخصات و دستگاههای یکسان برخوردارند.

این اجزاء عبارتند از :

          ۱ .   تسمه نقاله

          ۲ .    آسیاب

          ۳ .  فلات تانک

          ۴ .   سانتری فیوژ

          ۵ .    خشک کن

 

می توان دستگاههای دیگر نظیر فرکشن را برای گرفتن لیبل هم به این مجموع افزود اما پنج مورد ذکر شده در بالا الزامی می باشند.

پس از بازیافت کردن این پلاستیک ها به دستگاههای گرانول ساز هدایت می شوند و تبدیل به گرانول می گردند.

پس از گرانول کردن در صنایع مختلف مصرف می گردد :

تولید بطری ها و ظروف شوینده, داکت برق, در تولید برخی کیسه ها و فیلم های پلی اتیلنی.

برای گرانول کردن پلی اتیلن و پلی پروپیلن به دلیل نزدیکی خواص رئولوژیکی, می توان از یک دستگاه گرانول ساز استفاده نمود.

در مقام مقایسه بطری های پلی پروپیلنی و پلی اتیلنی سبک در مقابل بطری های پلی اتیلنی سنگین از نظر کمی و مقدار بسیار بسیار ناچیز می باشند. در حقیقت در بازار بازیافت منظور از ظروف بادی پلاستیکی همان بطری ها و ظروف پلی اتیلن سنگین می باشد.

دسته بندی اقتصادی به ترتیب به شرح ذیل است:

بادی بیرنگ(بطری و مخزن های بسته بندی شیر)

بادی شیری رنگ (بطری و مخزن های بسته بندی شوینده ها )

بادی رنگی


چه نکاتی را در فرایند بازیافت پلاستیک های پلی اتیلن سنگین , سبک و پلی پروپیلنی باید رعایت کرد؟

 ۱   .جداسازی از نظر کیفی و جنس بطری ها حتما می بایست انجام گیرد. بطری های همجنس می بایست از سایر بطری ها مجزا گردند.

 ۲  .جداسازی باید از نظر رنگ انجام شود. بیرنگ, شیری و رنگی باید به طور کامل تفکیک گردند.

 ۳  .جداسازی از لیبل باید انجام گردد در غیر اینصورت هنگام تولید گرانول این لیبل ها موجب انسداد توری گرانول می گردند و کار تولید گرانول با مشکلمواجه  می گردد.

۴ .مراحل بازیافت عبارتند از جداسازی, خرد کردن, شستشو دادن و خشک کردن و در انتها تبدیل به گرانول کردن.

 ۱ .  در هنگام شستشو در آب از طریق دانسیته از پلاستیک های زیر آبی بطور کامل تفکیک گردد.

 ۲  . آبگیری بطور کامل انجام گیرد تا آثاری از آب شستشو داده شده باقی نماند این موضوع سبب افزایش کیفیت و شفاف شدن پرک های حاصل از شستشو می گردد.

 ۳ . برای خرد کردن نوع آسیاب چکشی از آسیاب شمشیری به دلیل خشک بودن این پلاستیک ها بهتر است.

 ۴ . طول گرانول ساز باید ۳ متر باشد قطر آن ۱۳۵ میلی متر ضمنا مجهز به گاز گیر داشته باشد .

 ۵  . جنس پیچ گرانول ساز هم می بایست از فولاد ضد زنگ  VCNباشد.

بازیافت بطری های پت:

بازیافت بطری های پت به دلیل حساسیت مصرف کننده نهایی و به دلیل مزاحمت های بطری های پی وی سی برای بطری های پتسخت تر از بطری های سبکتر از آب می باشد.

به همین دلیل اجزاء خط بازیافت پلی اتیلن ترفتالات (پت) نسبت به بطری های بادی پلی اتیلنی پیچیده تر می باشد.

این اجزاء عبارتند از :

          ۱ .   آسیاب شمشیری

          ۲ .      تسمه نقاله

          ۳ .     جداساز لیبل

          ۴ .     فلات تانک

          ۵ .    هات واش

          ۶ .     فرکشن

          ۷ .     سانتری فیوژ یا آبگیر

           ۸ .    خشک کن

نکات بازیافت بطری پت:

۱ .  جداسازی از پی وی سی دراین مرحله بصورت دستی یا از طرق دیگر جداسازی حرارتی انجام می شود.
نکته موجود در این مرحله این است که اگر  جداسازی دستی انجام می گیرد حتما کارگر و اپراتور باید بتوانند پی وی سی را از پت تشخیص دهند.

۲ . در شستشو با آب سرد باید دقت شود طراحی فلات تانک به گونه ای باشدکه توانایی تفکیک پت و لیبل و لجن را بطور کامل داشه باشد.

۳ . شستشو با آب گرم برای جداسازی چربی ها و چسب های پی وی سی می بایست حتما با آب گرم ۹۰ درجه به همراه چند درصد سود و شوینده یا دترجنت انجام شود.

۴ . شستشو با فرکشن برای شفافیت و تمیزی بیشتر و جدا کردن چسب های روی بطری پرک های پت لازم است .

۵ . جداسازی لبیل به شدت در کیفیت بار بطری های زنده تاثیر می گذارد.
بطری های بازیافتی قبل از ورود به آسیاب از طریق این دستگاه لیبل گیری می شوند تا برچسب هایی که از جنس پی وی سی است از آن جدا شود.

۶ .   سانتری فیوژوظیفه آبگیری و شفافیت بیشتر پرک های پت را به عهده دارد.

۷ .  خشک کن پت جزء پلاستیک هایی است که جذب آب می نماید لذا مرحله خشک کردن باید کامل انجام شود.

۸ . اگر شستشو و جداسازی با صحت و درستی کامل انجام گیرد باید پت تولید شده ۲۰۰ ppm باشد.
خریداران نهایی این محصول عمدتا تولید کننده الیاف پلیاستر می باشند.
دربازیافت بطری پت گرانول تولید نمی شود بلکه ۹۹% بازار روی پرک پت متمرکز می باشد.

نوشته: فاطمه ارشادی

نوشته های اخیر

دسته بندی ها