انجام فرایند پولیش بر روی سیلندر و مارپیچ

فرایند پولیش بر روی سیلندر و مارپیچ

  مرحله بعد از بایمتالیک و فرایند نیتراته بر روی سیبلندر و مارپیچ ،انجام  فرایند پولیش است. انجام پولیش برای داخل سیلندرهای تک مارپیچ بوسیله دستگاههای عمودی هونینگ انجام می گیرد. روش کار بدین صورت است که سیلندر بصورت عمودی در جای خود فیکس می شود و یک شفت بصورت مته حفاری که یک قسمت کلفت تر مطابق قطر داخل سیلندر دارد با نصب سمباده با شماره های خاص در حال چرخش به سمت بالا و پایین سیلندر حرکت کرده و داخل سیلندر را پولیش می دهد.

البته یک نکته ظریف وجود دارد که داخل سیلندرها نباید بطور کامل براق و صیقلی گردد. پروسه هونینگ هم مزیت دیگر نیز دارد که باعث ایجاد تراکم مولکولی در جدار داخلی سیلندرها می گردد. این فرایند به طولانی شدن عمر سیلندرها منجر می گردد. داخل سیلندرهای موازی و مخروطی نیز در دستگاههای مخصوص ( که توسط آنها تراشکاری شده اند ) بسته می شوند و داخل آنها پولیش می گردد. چون جدار داخلی آنها بایمتالیک شده اند لذا دراین مرحله با سنگ زدن ابتدا سطح یکنواخت شده سپس پولیش می گردد.

مارپیچ ها نیز بعد از خاتمه نیتراته نیاز است پولیش شوند . آن دسته از مارپیچ ها که بایمتالیک شده اند ابتدا باید با سنگ زدن ، سنگ آنها یکنواخت گردیده سپس با سمباده پولیش می گردند . دستگاه پولیش با سمباده دستگاه نسبتا” ساده ای است که قیمت چندانی ندارند . مارپیچ را روی این دستگاه نصب می کنند و مارپیچ با یک سرعت یکنواخت می چرخه و سمباده متری تسمه ای که توسط یک غلطک موتوردار در حال حرکت سریع است برروی مارپیچ مماس می گردد و باعث پولیش شدن آن می گردد.

نوشته: پیمان قربان زاده

نوشته های اخیر

دسته بندی ها