جداسازی پلی وینیل کلراید (PVC) از پلی اتیلن ترفتالات ها (PET) به روش کف-شناوری

جداسازی پلی وینیل کلرایدPVC ازپلی اتیلن ترفتالات هاPET به روش کف-شناوری

بطری های پلی اتیلن ترفتالات ها(PET) از جمله پلیمرهای پرمصرفی هستند که خیلی سریع به ضایعات تبدیل شده و کاربری های بلند مدت ندارند. در بازیافت پلی اتیلن ترفتالات مشکلی وجود دارد که آن وجود بطری های پلی وینیل کلراید (PVC ) در میان مجموعه بطری های پلی اتیلن ترفتالات است .این اختلاط موجب می گردد هنگام گرانول سازی به دلیل اختلاف نقطه ذوب , لکه سیاه در محصول ایجاد شود.بطورکلی وجود پی وی سی در پت سبب هیدرولیز کردن پیونداستری و در نتیجه کاهش وزن مولکولی پلی اتیلن ترفتالات می شود. متاسفانه حتی مقدار بسیار کم پلی وینیل کلراید ( ۱ppm) نیز مشکلات ذکر شده را به همراه دارد بنابراین جداسازی این دو پلیمر از هم امری ضروری است.

در ایران معمولا جداسازی بصورت دستی انجام می گیرد."جداسازی دستی" این دو پلاستیک از هم نیز مشکل بوده و به دلیل هم پوشانی چگالی آنها نمی توان از روش های متداول چگالی (روش های بر اساس دانسیته) برای جداسازی آنها استفاده کرد.

 روش جدید مورد استفاده برای جداسازی پلی وینیل کلرایدPVC ازپلی اتیلن ترفتالات هاPET روش کف - شناوری است.

این روش مخصوصا برای جداسازی پلی وینیل کلرایدPVC ازپلی اتیلن ترفتالات هاPET از یکدیگر است. در این روش لازم است که از یک ویژگی خاص استفاده کنیم که این دو را از هم  متمایز می کند. این ویژگی خاص توانایی سازگاریPVC با نرم کننده های مختلف است.PVC  به سرعت نرم کننده ای شیمیایی را در خود می پذیرد در حالیکهPET  این طور نیست . در نتیجه به وسیله جذب انتخابی ذرات PVC ما قادر به تغییر خاصیت آب دوستی- آب گریزی PVC  خواهیم بود. در حالیکه سطحPET هم چنان بی اثر خواهد ماند . اکنون در حالیکه سطح PVC با نرم کننده های شیمیایی (مانند فتالات های زنجیر بلند) اصلاح شده است جداسازی آنها از یکدیگر میسر می شود. بدین ترتیب که حباب های هوا را در تانک حاوی محلول های چیپس های پلاستیک می دمیم. حباب های هوا بسیار آب گریز هستند این انتخاب گری به حباب های هوا اجازه می دهد تا به ذرات PVC بچسبند در حالیکه ذرات PETاینگونه نیستند و در نتیجهPVC شناور می شوند و PETته نشین می گردد. در شکل زیر کلیت این روش به صورت نمادین نشان داده شده است.

خلاصه تر:

این روش شامل اصلاح خواص سطحی آب دوستی-آب گریزی یکی از پلیمرها بوده به نحوی که پلی اتیلن ترفتالات آب گریزی خود را از دست داده ته نشین میشود و پلی وینیل کلراید به قطره های هوایی که در مخلوط آن دو دمیده میشود چسبیده و شناور میشود.

نوشته: طاهره بهبودی

نوشته های اخیر

دسته بندی ها