بررسی گیربکس سه محور مدلZLY

 گیربکس سه محور سریZLY

جنس بدنه: 200 HT

جنس دنده و شفت ها:42crMO

 

گیربکس سه محور

مدل

200/12.5

225/12.5

250/12.5

280/12.5-14

315/16

330/16

وزن

500

650

815

1020

1410

1520

 

نوشته: پیمان قربانزاده

نوشته های اخیر

دسته بندی ها