بررسی فرایند نیتراته بر روی سیلندر و مارپیچ

 فرایند نیتراته بر روی سیلندر و مارپیچ

 در این فرایند ، سیلندرو مارپیچ ها را در معرض سوختن گاز نیتروژن قرار می دهند و دمای محیط تا حدود 4440 درجه می رسد . این فضا بصورت یک کوره عمودی در داخل زمین است . یعنی یک چاه حدود  10-6 متری در داخل زمین حفر می کنند و مشعل مربوطه را در کف کوره قرار می دهند و با لوله کشی گاز نیتروژن و دمش هوای فشرده به داخل آن باعث سوختن گاز نیتروژن شده و فضا داخل کوره تا دمای 400 درجه قابل تنظیم می باشد . سیلندرو مارپیچ ها را دسته جمعی با جرثقیل در داخل این چاه آویزان قرار می دهند و زمان طولانی تا یک هفته آنها را در معرض سوختن نیتروژن قرار می دهند . سطح فلز تغییر رنگ داده و تا 7% میلیمتر اصلاحا” نیتراته می شوند . بدینوسیله سطح فلز بسیار سخت شده بطوریکه در مقابل سایش مقاومت می کند . در صورتیکه در هنگام تولید از مواد نو استفاده شود ، همین روش نیتراته به طول عمر سیلندرو مارپیچ ها تا 10سال یا حتی بیشتر از آن کمک می کند ولی درصورتیکه سیلندرو مارپیچ ها برای بازیافت و یا فیلر و کربنات با درصد بالا مورد استفاده قرار گیرند لازم است پروسه بایمتالیک بر روی آنها اجرا گردد.

فرایند نیتراته کردن به مدت طولانی قیمت تمام شده محصول را بالا می برد اگر این فرایند به مدت 6 ساعت انجام شود ، سطح فلز تغییر رنگ می دهد و به رنگ تیره متمایل به بنفش در می آید ولی شاید 01/0 میلیمتر هم سطح فلز نیتراته نشده است . لذا در هنگام ثبت سفارش خرید انواع سیلندرو مارپیچ ها به این نکات هم دقت گردد.

نوشته:پیمان قربان زاده

نوشته های اخیر

دسته بندی ها