راهکارهای بهبود خواص ABS های بازیافتی(۲)

ABS های بازیافتی, گرانول ABS بازیافتی,بازیافت ABS, ABS نو و نوع بازیافتی


از جمله این روش های می توان به افزودن درصدی از انواع گرانول ABS های بازیافتی نو به گرانول مواد بازیافتی و بهبود خواص مجموعه بازیافتی/ نو و اضافه کردن عوامل بهبود دهنده که در ادامه معرفی می شوند اشاره نمود.

هر چند معمولا به دلیل شناخته نبودن نوع ABS بازیافتی و عدم سازگاری ساختاری آن یا انواع ABS های بازیافتی نو، یا با مواد بهبود دهنده، افزایش خواص انواع بازیافتی کار مشکلی است.

بایستی با بررسی های کارشناسی این کار انجام پذیرد.

افزودن ABS های بازیافتینو:

(با هر بار فرآیند شکل دهی شدت تخریب و افت خواص مکانیکی بیشتر خواهد شد.)

 

 با افزودن گرانول ABS بازیافتی HDT کاهش می یابد . این امر موجب می شود که در حین کاربرد دمایی که قطعه تغییر شکل می دهد به دماهای پایین تر در مقایسه با نمونه ABS های بازیافتی نو منتقل شود.

 

 ABS بازیافتی خواص مکانیکی ضعیف تری دارد که با افزودن ABS نو تا حدی بهبود می یابد.

استفاده از پلیمرهای دیگر برای اصلاح

یکی از روش های اصلاح خواص پلیمرها آلیاژ کردن آن ها با پلیمرهای دیگری است که بتوانند خاصیت مورد نظر را بهبود دهند.

برای مثال پلیمرهای رابری برای اصلاح خواص ضربه پذیری پلیمرهای شکننده به کار می روند.

همانگونه که در بخش قبلی اشاره شد، ABS در اثر فرآیند شدن و قرارگیری در معرض شرایط کاربردی دچار افت خواص بخصوص در مقاومت ضربه می شود.

یکی از پلیمرهایی که برای بهبود خاصیت ضربه پذیری ABS به کار می رود، TPS ها هستند.

TPS مخفف Thermoplastic Styrene است و شامل خانواده HIPS, SEBS, SBS, SIS می شود.

تمامی این پلیمرها برای بهبود ضربه پذیری ABS به کار می روند.

شکل زیر اثر افزودن SEBS را ABS بازیافتی در دماهای ۲۶۰,۲۲۰ C در بهبود مقاومت ضربه و ازدیاد طول در پارگی نشان می دهد.

 

 

همانگونه که مشاهده می شود با افزودن SEBS مقاومت ضربه گرانولABS های بازیافتی افزایش می یابد و حتی از انواع نو آن هم بیشتر می شود.

هر چند بایستی مراقب کاهش مدول کششی و استحکام کششی (نموادر پایین) با افزودن SEBS باشیم و مجموعه خواص را مهندسی نماییم.

نتیجه گیری

در زمان سرویس یا شکل دهی ABS دچار تخریب های ساختاری می شود .

(عموما تخریب فاز نرم-پلی بوتادی ان- به صورت شبکه شدن و شکست زنجیره های پل زن میان فاز نرم و سخت) که این امر منجر به کاهش خواص مکانیکی (شامل کاهش خواص ضربه پذیری و تغییرات اندک در مدول کششی) می شود.

بوسیله افزودن ABS نو یا استفاده از پلیمرهای اصلاح کننده می توان این کاهش خواص را جبران نمود.

کاربردهای ABS

در هریک از کاربردهای ABS می توان بسته به خواص مهندسی مورد نظر، درصدی از ABS بازیافتی مناسب با آن کاربرد را به پلیمر نو اضافه کرد.

در حالت دیگر می توان در صورت امکان قطعه مورد نظر را با ABS کاملا بازیافتی تولید نمود. از جمله کاربردهای ABS می توان به موارد زیر اشاره نمود.

بدنه دستگاه ها، بدنه لوازم صوتی- تصویری، قاب موبایل، چمدان های سبک، بدنه لـوازم خـانگی، بدنه دوربین .

لوله، بدنه باطری، جعبه ابزار، کابینت، ظروف خانگی آبکاری شـده، اسـباب بـازی، لوازم اداری، لوازم تفریحی، آستر درب یخچال.

سقف اتاقک های کاروان، سـینی هـا، مبلمـان، قایق هـا، قطعـات تلفن، کلیدهای پیانو، کیبورد کامپیوتر.

قاب مانیتور، قاب ساعت، قطعات دستگاه های کپی و پرینتر.

همچنین کاربردهای خودرویی ABS بسیار قابل توجه می باشد که در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره می گردد: اسکلت داشبوردهای بدون فوم.

قاب های تزئینی داشبورد، درب جعبه داشبورد، قاب سـاعت، قـاب جلو آمپر، قاب فرمان، کنسول، قاب رادیو پخش، قاب های جانبی داشبورد.

قـاب کمربنـد ایمنـی، قـاب مجاور بخاری، قاب محفظه پایینی رودری، قاب ستون، قاب کناری صندلی .

جلو پنجره رادیاتور، قطعات آبکاری شده، پره و قاب دریچه هوا.

نوشته: فاطمه ارشادی

نوشته های اخیر

دسته بندی ها